คลังติวเข้มนายอำเภอ-กำนัน1.8แสนราย ช่วยแก้จนระยะสอง

คลังถกวิดีโอทางไกลติวเข้ม นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ 1.8 แสนราย ดึงเข้าทีมหมอประชารัฐ ลงพื้นที่ แก้จน ฝึกฝนอาชีพเดือนเม.ย.นี้ มั่นใจหายจน 3 ล้านราย นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้นำนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน กว่า 1.8 แสนรายทั่วประเทศเข้าร่วมทีมหมอประชารัฐสุขใจ (เอโอ)

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนระยะสอง ซึ่งจะเริ่มนำผู้มีรายได้น้อยไปฝึกฝนอาชีพตั้งแต่เดือนเม.ย.นี้ เป็นต้นไป นอกจากนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 เม.ย.61 กระทรวงการคลังได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  กับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวแทนธนาคารรัฐทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่หมอประชารัฐสุขใจอย่างถูกต้อง ก่อนจะลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำแก่ผู้มีรายได้น้อยให้รู้ว่าจะฝึกอาชีพ หรือประกอบอาชีพอะไรที่เหมาะสม  และต้องตามติดด้วยว่าผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการฝึกอาชีพ ประกอบการชีพ และรับสินเชื่อไปแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งคลังประเมินว่าจากโครงการนี้มีคนหลุดพ้นจากความยากจนได้ 20-30% ของผู้มาลงทะเบียน 11.4 ล้านคน หรือประมาณ 2-3 ล้านคน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews