เสนอผู้ว่าฯเอาผิด6บิ๊กกทม.ยันระดับจนท.ปมตลาดผิดกฎหมาย

คกก.สอบข้อเท็จจริงกรณีป้าทุบรถ พบเปิดตลาดผิดกฎหมายทั้ง5ตลาด มีข้าราชการ กทม.ทั้งอดีตและปัจจุบัน เอี่ยวตั้งแต่ระดับบิ๊ก 2 อดีตผอ.สำนักการโยธา 4ผอ.เขตฯ ยันระดับเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าของบ้านเลขที่ 37/208 ซอยศรีนครินทร์ 55 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม.

อ้างเหตุเดือดร้อนจากการประกอบกิจการตลาดดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้เรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาสรุปข้อเท็จจริงการจัดตั้งตลาดทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดสวนหลวง ตลาดเปิ้ลมาร์เก็ต ตลาดรุ่งวาณิชย์ ตลาดยิ่งนราและตลาดร่มเหลือง  เขตประเวศ ภายหลังมีมติประชุมขยายเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงออกไปถึงวันที่ 5 มี.ค.จากกำหนดภายใน 7 วันหรือ 28 ก.พ.ตามที่พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเท็จจริง   หลังจากนั้นได้แถลงข่าวการตรวจสอบ

นายนิรันดร์ แถลงว่า สำหรับคณะกรรมการฯ ได้เริ่มตรวจสอบข้อเท็จจริงนัดแรก ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. โดยข้อเท็จจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้อำนวยการเขตประเวศและสำนักการโยธา พร้อมรายงานเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบข้อพิจารณา ส่วนวันที่ 24 ก.พ.ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดทั้ง 5 แห่ง ก่อนขอขยายเวลาออกไป จนได้ข้อสรุปเมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมาและสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างครบถ้วนและลงมติเห็นชอบลงบันทึก สำหรับผลการตรวจสอบพบว่าทั้ง 5 ตลาดในเขตประเวศนั้น ไม่ถูกต้องทั้ง5แห่ง  โดยไม่ถูกต้อง ในการขออนุญาตจัดตั้งตลาดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ทั้งประเภทที่ 1 ตลาดที่มีโครงสร้างอาคารและประเภทที่ 2 ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร โดยทั้งหมดไม่ได้ขออนุญาตจัดตั้งตลาดมาตั้งแต่ช่วงก่อนปี 2551 ซึ่งเดิมบริเวณดังกล่าวมีการตั้งแผงขายของยาวตลอดแนว ลักษณะนี้ไม่ถือเป็นตลาด ต่อมาตลาดสวนหลวงก็เริ่มก่อตั้งตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร ตามด้วยตลาดเปิ้ลมาร์เก็ต ตลาดยิ่งนรา ตลาดรุ่งวาณิชย์และตลาดร่มเหลือง ตามลำดับ และปัจจุบันมีมติเห็นว่าตลาดทั้ง 5 แห่งไม่มีสภาพเป็นตลาดตามที่ได้มีคำสั่งให้หยุดทำการขายไปแล้ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews