พาณิชย์เร่งติดอาวุธทางปัญญาสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการ